...

Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi, trafiğin akışının, kontrolünün ve ulaşım optimizasyonun planlanarak, kent yaşantısının kurallarına uygun şekilde, belli normatif yapıya kavuşturulması için oluşturulmuş sistemdir.