...

Konteyner Tanıma Sistemleri

Sahaya indirilen yada yüklenen konteynerlerin daha hızlı şekilde ve mevcut iş akışları aksatmayacak şekilde otomatik olarak 4 farklı açıdan resminin alınması ve konteyner kimlik bilgisinin yazılım yoluyla okunarak merkeze iletilmesi ve veritabanına kaydetmesi işlemlerini içerir.